Strona Główna

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017 Super User

                                                  

 

Uwaga!

Od 28.06 – 30.07 br. oddział przedszkolny czynny w godz. 8.00 – 13.00.

Dla uczniów kl. I-VIII szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych w okresie wakacyjnym.

Życzymy udanego wypoczynku!

 

 

SZCZEPIENIA UCZNIÓW PRZECIW COVID-19

 

 

Zajęcia wspomagające

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia odbywałyby się w terminie: 02.09 – 22.12.2021 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Przewidziane są dla uczniów klas IV-VIII i mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, z tym że łączna liczba uczniów na zajęciach musi wynosić minimum 5 osób.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach od przyszłego roku szkolnego jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie wskazanym przez dyrektora.

  

 

LISTA OŚRODKÓW ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

  

ZDALNE NAUCZANIE - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !!!

 

 

 
  
UWAGA !!!
Funkcjonowanie uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach
w czasie epidemii koronawirusa- ankieta dla rodziców: WYNIKI 
 
 
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:
 

 

UWAGA !!!

Zmniejszamy składkę na Komitet rodzicielski z 60 na 30 zł.

Do 15 lutego br. pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły.

 

 
 
 
  
 
               
 
 
 
HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
 
UWAGA!!! Zmiana w harmonogramie organizacji roku szkolnego:
12-13 XI 2020 r. - dni zajęć dydaktyczno-opiekuńczych
 
 

                           Dowóz uczniów  do SP w Rząsinach od 2 września 2020r.

                           7:05 – wyjazd z Wolbromowa

                           7:10 - wyjazd z Gradówka (przystanek koło skały)

                           7:12 - wyjazd z Gradówka (przystanek koło sklepu)

                           7:15 - przystanek Rząsiny

                           7:20 – przystanek szkoła

                           14:05  odjazd spod szkoły( Rząsiny – Gradówek – Wolbromów)

                           16:05  odjazd spod szkoły (Rząsiny – Gradówek – Wolbromów)

                                     W AUTOBUSIE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI!!!

 

 

 

 

 

               

 

 

Odsłony: 69661