Strona Główna

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017 Super User

                                                  

  

 

DOWOZY UCZNIÓW DO SP RZĄSINY

OD 2 WRZEŚNIA 2021:

 

Przyjazd o godzinie:

Wolbromów - 07:05

Gradówek - 07:10

SP Rząsiny - 07:20

 

Powrót około godziny:

SP Rząsiny - 14:00, 15:50

Gradówek - 14:10, 15:55

Wolbromów - 14:15, 16:00

 

 

 

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

 

Szczepienia uczniów od 12 roku życia

 

 

SZCZEPIENIA UCZNIÓW PRZECIW COVID-19

 

 

Zajęcia wspomagające

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia odbywałyby się w terminie: 02.09 – 22.12.2021 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Przewidziane są dla uczniów klas IV-VIII i mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, z tym że łączna liczba uczniów na zajęciach musi wynosić minimum 5 osób.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach od przyszłego roku szkolnego jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie wskazanym przez dyrektora.

  

 

LISTA OŚRODKÓW ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  

  

ZDALNE NAUCZANIE - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !!!

 

 

 
 
 
 
 
  
 
               
 
 
 

 

 

 

 

               

 

 

Odsłony: 72242