Strona Główna

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017 Super User

                                                  

 

Komputery dla dzieci i młodzieży w ramach Konkursu „Granty PPGR”

Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do Konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

W związku z powyższym, zapraszamy osoby zainteresowane i spełniające kryteria zawarte w Regulaminie w/w Konkursu do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z załącznikami (wzory w załączeniu).

 

Wraz z odpowiednim oświadczeniem, należy złożyć:

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO

-  formularz danych osobowych (do kontaktu).

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka/osoby dorosłej- ucznia do możliwości uzyskania wsparcia w ramach w/w Konkursu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  • dziecko/ osoba dorosła – uczeńzamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/ osoba dorosła – uczeńjest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  • dziecko/ osoba dorosła – uczeń nie otrzymał/o na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku
    (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uwaga: wszystkie w/w warunki muszą być spełnione łącznie

W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.

Miejsca składania dokumentów: stosowne oświadczenie wraz załącznikami należy złożyć – w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria określone w regulaminie konkursu:

-  uczęszczających aktualnie do danej szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Gryfów Śląskiw odpowiednim sekretariacie: SP nr 1, SP nr 2 i SP w Rząsinach;

- uczęszczających aktualnie do danej szkoły średniej w Gryfowie Śląskimw  odpowiednim sekretariacie tej szkoły średniej

- nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na obszarze gminy Gryfów Śląski, ale zamieszkałych na jej obszarzew sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2021 r., do godziny 1400.

Informujemy, że Gmina, jako Grantobiorca jest zobowiązana m.in. do weryfikacji czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie złożonego oświadczenia, w tym adresu zamieszkania z listą miejscowości PPGR pozytywnie zaopiniowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.


Gmina Gryfów Śląski, po weryfikacji złożonych oświadczeń, wystąpi z wnioskiem do CPPC o dotację - grant na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego dla uprawnionych dzieci i młodzieży. W przypadku uzyskania grantu zostanie zakupiony w/w sprzęt  a następnie przekazany dla w/w beneficjentów końcowych na podstawie stosunku prawnego np. umowy użyczenia.


Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z n/w pracownikami UGiM Gryfów Śląski :

- Marzena Szuflicka – tel. 75 78 11 260 w. 33, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Krzysztof Rozenbajger – tel. 667 813 552, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursu grantowego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

DRUKI OŚWIADCZEŃ DO PPGR

 

 

 

 

Organizacja roku szkolnego 2021 / 2022

Harmonogram imprez i uroczystości w roku szkolnym 2021 / 2022

Harmonogram godzin pracy świetlicy szkolnej w r. szk. 2021 / 2022

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

DOWOZY UCZNIÓW DO SP RZĄSINY

OD 2 WRZEŚNIA 2021:

 

Przyjazd o godzinie:

Wolbromów - 07:05

Gradówek - 07:10

SP Rząsiny - 07:20

 

Powrót około godziny:

SP Rząsiny - 14:00, 15:50

Gradówek - 14:10, 15:55

Wolbromów - 14:15, 16:00

 

 

 

 

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

 

Szczepienia uczniów od 12 roku życia

 

 

SZCZEPIENIA UCZNIÓW PRZECIW COVID-19

 

 

Zajęcia wspomagające

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia odbywałyby się w terminie: 02.09 – 22.12.2021 r. z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski.

Przewidziane są dla uczniów klas IV-VIII i mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych, z tym że łączna liczba uczniów na zajęciach musi wynosić minimum 5 osób.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach od przyszłego roku szkolnego jest złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie wskazanym przez dyrektora.

  

 

LISTA OŚRODKÓW ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  

  

ZDALNE NAUCZANIE - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !!!

 

 

 
 
 
 
 
  
 
               
 
 
 

 

 

 

 

               

 

 

Odsłony: 73554