Strona Główna

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017 Super User

                                                 

 
UWAGA !!!
  • Od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.
  • Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
  • Dla uczniów klasy VIII zdających egzamin istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami w szkole.
  • Nadal obowiązuje Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
  • Ustalono indywidualny plan lekcji dla poszczególnych klas I-III, który obowiązuje od 18 I 2021 r. do odwołania, ponieważ według najnowszych wytycznych MEiN, MZ i GIS link każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
  • Świetlica szkolna jest wyłącznie dla uczniów dojeżdżających.
  • W przestrzeniach wspólnych uczniowie muszą nosić maseczki ochronne.
 
 
UWAGA !!!
 
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim informuje, że w okresie ferii zimowych została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. Dyżury prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00. 
 
 
 
UWAGA !!!
 
Decyzją Rady Pedagogicznej przesuwamy koniec I semestru na dzień 31 stycznia 2021 r.
Do 22 I nauczyciele wystawiają oceny śródroczne.
W ostatnim tygodniu odbędzie się rada klasyfikacyjna.
                                                             
                                                Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach

 

  
 
               
 
 
 
HARMONOGRAM ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
 
 
UWAGA!!! Zmiana w harmonogramie organizacji roku szkolnego:
12-13 XI 2020 r. - dni zajęć dydaktyczno-opiekuńczych
 
 

                           Dowóz uczniów  do SP w Rząsinach od 2 września 2020r.

                           7:05 – wyjazd z Wolbromowa

                           7:10 - wyjazd z Gradówka (przystanek koło skały)

                           7:12 - wyjazd z Gradówka (przystanek koło sklepu)

                           7:15 - przystanek Rząsiny

                           7:20 – przystanek szkoła

                           14:05  odjazd spod szkoły( Rząsiny – Gradówek – Wolbromów)

                           16:05  odjazd spod szkoły (Rząsiny – Gradówek – Wolbromów)

                                     W AUTOBUSIE OBOWIĄZUJĄ MASECZKI!!!

 

 

 

 

 

               

 

 

Odsłony: 60727