Pedagog Szkolny

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 03 listopad 2020 Super User

DRODZY RODZICE!

Internet ułatwił życie wielu ludziom w kontekście społecznym, psychologicznym i edukacyjnym. Jest to źródło niezgłębionej informacji i rozrywki. Problem zaczyna się wówczas, kiedy komputer zaczyna pochłaniać coraz więcej czasu, a jednocześnie jest używany w celu nagradzania siebie, odprężenia się, ”odreagowania" czy ucieczki od codzienności. Do objawów przemawiających za uzależnieniem od komputera można zaliczyć:

 • spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych dotychczasowych zainteresowań;
 • zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, szkolnych czy zawodowych w związku z komputerem;
 • pojawianie się konfliktów rodzinnych w związku z komputerem;
 • kłamanie odnośnie ilości czasu spędzonego przy komputerze;
 • podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze;
 • przeznaczanie coraz większej ilości pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów czy książek i czasopism o tematyce komputerowej;
 • reagowanie rozdrażnieniem czy nawet agresją w sytuacjach, kiedy korzystanie z komputera jest utrudnione bądź niemożliwe.

Najważniejsze jest to, aby znaleźć granicę tego, kiedy kończy się:

 • Normalne (związane z pracą, nauką) używanie komputera. Należy konsekwentnie trzymać się swoich decyzji dotyczących ilości czasu i formy korzystania z komputera.

Postanowiliśmy wdrożyć działania profilaktyczne. Stworzyliśmy projekt edukacyjny, który zrealizujemy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022:

„STOP CYBERPRZEMOCY!:  "DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI!"

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA CYBERPRZEMOCY, BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

DLA dzieci i MŁODZIEŻY

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach

Projekt pomoże uczniom i rodzicom ułożyć sobie na nowo sprawy w realnym świecie. Być może wpłynie na odbudowanie relacje z bliskimi, sprawi, że odbiorcy lepiej będą radzić sobie z napięciem emocjonalnym i stresem, rozwiążą swoje problemy, przed którymi uciekają w wirtualny świat.

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności, realizacją zdalnego nauczania - zaobserwowaliśmy wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z  użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci często podejmują działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność krzywdy doznanej przez ofiary cyberprzemocy, ich poczucie zagrożenia, przekracza możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, nawet jeśli pozornie jest ona błaha. A to może prowadzić już do prawdziwej tragedii.

Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia młodym internautom istoty problemu, jak również i konsekwencji, które dotykają ofiarę i sprawcę.

Cele programu:

Głównym celem projektu jest zatem uświadomienie, że młody człowiek nie musi samotnie zmagać się ze swoimi problemami.

Celem cyklu zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiary, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć jest wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Pamiętajmy! Każdy może otrzymać potrzebną mu pomoc.

W toku zajęć i spotkań ze specjalistami uczniowie dowiedzą się:

 • jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
 • jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje,
 • jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
 • jak powinna się zachować ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,
 • jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy,
 • jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

Chciałabym przedstawić Państwu wyniki badań sondażowych zrealizowanych we wrześniu 2021r. w klasach I-V oraz VI-VIII.

Pragnę również, aby zapoznali się Państwo z dziesięcioma poradami dla Rodziców dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu przez Dzieci.

                                                                                                          Dziękuję:          

                                                                                                          Anna Kopiś – pedagog szkolny

 

10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH W MŁODSZYCH KLASACH

WYNIKI BADAŃ SONDAŻOWYCH W STARSZYCH KLASACH

 

 

PEDAGOG W SWOJEJ PRACY KIERUJE SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI:

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania - jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, tak by nie zawstydzić osoby, z którą współpracuje.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego dziecka, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wnika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z Nim relacjach.
 • Masz pytanie dotyczące Jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Szukasz pomocy.

 JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak to zrobić.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Zapraszam!

Anna Kopiś  

pedagog szkolny

Odsłony: 552