Pedagog Szkolny

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 03 listopad 2020 Autor: Super User

 PEDAGOG W SWOJEJ PRACY KIERUJE SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI:

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania - jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, tak by nie zawstydzić osoby, z którą współpracuje.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego dziecka, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wnika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z Nim relacjach.
 • Masz pytanie dotyczące Jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Szukasz pomocy.

 JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak to zrobić.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Zapraszam!

Marta Lelko  

pedagog szkolny

Odsłon: 1044