Grono Pedagogiczne

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017 Super User

Wioletta Cieślik - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Edyta Tkacz - nauczyciel języka polskiego 

Małgorzata Pawluczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I, wych. świetlicy szkolnej

Ewa Chorzępa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II, plastyki i muzyki

Anna Szczyrbak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. III

Tadeusz Deptuła - nauczyciel przyrody i geografii

Joanna Dziemidowicz - nauczyciel matematyki i informatyki

Natalia Łój - nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przemysław Chorzępa - nauczyciel wychowania fizycznego

Elżbieta Borkowska - nauczyciel historii

Mirosława Rudawska - nauczyciel religii

Justyna Rozum - nauczyciel języka angielskiego w kl. I-III i IV-VII, wych. świetlicy szkolnej

Justyna Atrachimowicz - nauczyciel języka angielskiego w kl. VIII

Aron Bogusz - nauczyciel języka niemieckiego

Jolanta Imiołek - nauczyciel chemii i fizyki 

Włodzimierz Kaczuba - nauczyciel biologii

Zbigniew Sośniak - nauczyciel WOS-u i EDB

Anna Kopiśpedagog, nauczyciel WDŻ i doradztwa zawodowego

Ewa Pachota - nauczyciel techniki

Odsłony: 3747