Pedagog Szkolny

Kategoria: Strony Opublikowano: wtorek, 03 listopad 2020 Super User

 PEDAGOG W SWOJEJ PRACY KIERUJE SIĘ PONIŻSZYMI ZASADAMI:

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i szczególnej właściwości okresu dojrzewania - jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, tak by nie zawstydzić osoby, z którą współpracuje.

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego dziecka, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

Zasada podmiotowości ucznia, która wnika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym środowisku.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?

 

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Zapraszam!

Marta Lelko  

pedagog szkolny

Odsłony: 602