Plan Lekcji

Kategoria: Strony
Opublikowano: czwartek, 12 wrzesień 2019
Super User
Dzień Nr. L.

O.

przedszk.

Klasa

I

Klasa

II

Klasa

III

Klasa

IV

Klasa

V

Klasa

VI

Klasa

VII

Klasa

VIII

Poniedziałek 1 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. j. ang. technika j. polski biologia św.
2 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. technika j. ang. biologia j. polski matemat.
3 0 j. ang. edu. wczesn. edu. wczesn. j. polski matemat. technika plastyka j. polski
4 0 edu. wczesn. j. ang. edu. wczesn. wych. - fiz. godz. wych matemat. j. polski
5 0 edu. wczesn. edu. wczesn. j. ang. matemat. j. polski wych. - fiz.
6             j. ang. j niem. WOS
7               j. ang. j niem.
  8                  
Wtorek 1 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. przyroda historia wych. - fiz.
2 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. wych. - fiz. geografia historia j. polski
3 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. godz. wych j. polski historia biologia matemat.
4 0 edu. wczesn. edu. wczesn. koło j. polski geografia matemat. j. polski godz. wych
5 0 koło koło   matemat. biologia j. polski geografia historia
6         koło mat. koło mat. koło mat. godz. wych biologia
7           koło j. pol. koło j. pol.   j. ang.
  8                 j. ang.
Środa 1 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. inform. j. ang. j. polski matemat. religia
2 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. j. ang. inform. religia j. polski chemia
3 0 j. ang. edu. wczesn. edu. wczesn. j. polski matemat. inform. chemia j. polski
4 0 edu. wczesn. j. ang. edu. wczesn. matemat. religia j. ang. inform. fizyka
5 religia     j. ang. plastyka muzyka matemat. fizyka inform.
6         religia matemat.   muzyka WOS
7               j niem. EDB
  8                 j niem.
Czwartek 1 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. przyroda historia j. polski matemat. św.
2 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. religia j. polski historia geografia matemat.
3 0 religia edu. wczesn. edu. wczesn. j. polski godz. wych matemat. historia j. polski
4 0 edu. wczesn. religia wych. - fiz. muzyka j. polski historia
5 0 edu. wczesn.     historia j. polski wych. - fiz.
6             j. ang. religia geografia
7               j. ang. religia
  8                 j. ang.
Piątek 1 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. matemat. j. polski religia j. ang. chemia
2 0 religia edu. wczesn. edu. wczesn. wych. - fiz. plastyka chemia matemat.
3 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. j. polski matemat. wych. - fiz.
4 0 edu. wczesn. edu. wczesn. edu. wczesn. j. ang. religia j. polski matemat. fizyka
5 j. ang.   religia muzyka plastyka matemat. fizyka koło j.pol.
6           j. ang. koło mat. j. polski koło mat.
7               religia  
  8                  

 

Rozkład dzwonków

Kategoria: Strony
Opublikowano: środa, 01 marzec 2017
Super User

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

  9.50 - 10.35

10.45 - 11.30

11.45 - 12.30

12.40 - 13.25

 13.35 - 14.20 

14.25 - 15.10

Patron

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User
Ks. Alojs Andricki urodził się 2. lipca 1914 r. w Radworiu jako syn Magdaleny i Jana Andrickich. Rodzina Andrickich liczyła sześcioro dzieci: dwie córki i czterech synów, którzy postanowili podjąć studia teologiczne. Jan, Gerard i Alojs zostali wyświęceni na kapłanów. Najmłodszy brat, Alfons, który podobnie jak Gerard wstąpił do zakonu jezuitów, zginął 1940 na froncie.
Ks. Alojs Andricki uczęszczał przez cztery lata do szkoły powszechnej w Radworiu, a następnie do katolickiej szkoły średniej w Budziszynie, w której z wyróżnieniem zdał egzamin dojrzałości. W tym okresie należał do towarzystwa gimnazjalnego "Włada", piastując przez dwa lata stanowisko jego przewodniczącego.
W latach 1934-37 studiował teologię w akademii filozoficzno-teologicznej w Paderbornie. Podczas studiów był redaktorem "Serbskeho Studenta" - czasopisma studiującej młodzieży łużyckiej oraz pełnił funkcję rzecznika studentów łużyckich.
Po ukończeniu studiów teologicznych przez rok przygotowywał się do święceń kapłańskich w seminarium diecezjalnym w Smochćicach koło Budziszyna.
30. lipca 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Petrusa Legge w katedrze budziszyńskiej. W niedzielę, 6. sierpnia 1939 r. w kościele radworskim, odprawił mszę św. prymicyjną. Następnie został skierowany do swojej pierwszej i jedynej placówki duszpasterskiej przy kościele dworskim w Dreźnie.
21 stycznia 1941 został aresztowany, a 15 sierpnia uznany za winnego działań przeciw NSDAP i III Rzeszy, i przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. 3 lutego 1943 ksiądz Alojs został zamordowany zastrzykiem z trucizną. Urnę z prochami Alojsa Andrickiego złożono 15 kwietnia 1943 na starym cmentarzu katolickim przy Friedrichstraße w Dreźnie

Strona Główna

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User

 

 

 

 

Godziny dowozu dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Rząsinach od 3 września 2019r.

         - godz. 7.00 wyjazd z Wolbromowa

                                 - godz. 7.10 wyjazd z Gradówka (przystanek koło skały)

                                 - godz. 7.12 wyjazd z Gradówka (przystanek koło sklepu)

  - godz. 7.15 przystanek Rząsiny

- godz. 7.20 przystanek szkoła

   - godz. 13.15 odjazd spod szkoły

(Rząsiny- Gradówek-Wolbromów-Gryfów Śląski)

    - godz. 15.50 odjazd spod szkoły

      (Rząsiny-Gradówek-Wolbromów)

 

 

 

Dyrektor Publicznej  Szkoły Podstawowej w Rząsinach informuje, 

że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego.

 

 

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Pasowania na Ucznia odbędzie się

15. 10. 2019r. o godz. 10.00 w świetlicy szkolnej.

               

 

 

Grono Pedagogiczne

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User

Wioletta Cieślik - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

Edyta Tkacz - nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego

Ewa Chorzępa - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. I i plastyki

Anna Szczyrbak - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. II

Kamila Łużna - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. III, wych. świetlicy szkolnej

Tadeusz Deptuła - nauczyciel przyrody i geografii

Leonard Kurlej - nauczyciel matematyki

Agnieszka Greniuk - nauczyciel oddziału przedszkolnego, wych. świetlicy szkolnej

Przemysław Chorzępa - nauczyciel wychowania fizycznego

Sławomir Jasiński - nauczyciel historii

Mirosława Rudawska - nauczyciel religii

Beata Bogacka - nauczyciel języka angielskiego w kl. 0 - V

Justyna Atrachimowicz - nauczyciel języka angielskiego w kl. VI - VIII

Aron Bogusz - nauczyciel języka niemieckiego

Jolanta Imiołek - nauczyciel chemii i fizyki 

Włodzimierz Kaczuba - nauczyciel biologii

Zbigniew Sośniak - nauczyciel WOS-u i EDB

Małgorzata Zagiczek - nauczyciel muzyki i pedagog

Ewa Pachota - nauczyciel techniki

Joanna Dziemidowicz - nauczyciel informatyki

Więcej artykułów…