Plan Lekcji

Kategoria: Strony
Opublikowano: poniedziałek, 03 wrzesień 2018
Super User

Rozkład dzwonków

Kategoria: Strony
Opublikowano: środa, 01 marzec 2017
Super User

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.45 - 11.30

11.40 - 12.25

12.35 -13.20

13.30 - 14.15 

14.20 - 15.05

Patron

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User
Ks. Alojs Andricki urodził się 2. lipca 1914 r. w Radworiu jako syn Magdaleny i Jana Andrickich. Rodzina Andrickich liczyła sześcioro dzieci: dwie córki i czterech synów, którzy postanowili podjąć studia teologiczne. Jan, Gerard i Alojs zostali wyświęceni na kapłanów. Najmłodszy brat, Alfons, który podobnie jak Gerard wstąpił do zakonu jezuitów, zginął 1940 na froncie.
Ks. Alojs Andricki uczęszczał przez cztery lata do szkoły powszechnej w Radworiu, a następnie do katolickiej szkoły średniej w Budziszynie, w której z wyróżnieniem zdał egzamin dojrzałości. W tym okresie należał do towarzystwa gimnazjalnego "Włada", piastując przez dwa lata stanowisko jego przewodniczącego.
W latach 1934-37 studiował teologię w akademii filozoficzno-teologicznej w Paderbornie. Podczas studiów był redaktorem "Serbskeho Studenta" - czasopisma studiującej młodzieży łużyckiej oraz pełnił funkcję rzecznika studentów łużyckich.
Po ukończeniu studiów teologicznych przez rok przygotowywał się do święceń kapłańskich w seminarium diecezjalnym w Smochćicach koło Budziszyna.
30. lipca 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Petrusa Legge w katedrze budziszyńskiej. W niedzielę, 6. sierpnia 1939 r. w kościele radworskim, odprawił mszę św. prymicyjną. Następnie został skierowany do swojej pierwszej i jedynej placówki duszpasterskiej przy kościele dworskim w Dreźnie.
21 stycznia 1941 został aresztowany, a 15 sierpnia uznany za winnego działań przeciw NSDAP i III Rzeszy, i przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Dachau. 3 lutego 1943 ksiądz Alojs został zamordowany zastrzykiem z trucizną. Urnę z prochami Alojsa Andrickiego złożono 15 kwietnia 1943 na starym cmentarzu katolickim przy Friedrichstraße w Dreźnie

Strona Główna

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User

 

19. 06. 2019r. -  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

godz. 8.00 Msza Święta                 

                            godz. 9.00 apel w świetlicy wiejskiej w Rząsinach

 

 

 

 

 

  Zajęcia wakacyjne dla dzieci 

01.08.2019 - 30.08 2019  

godz. 8.00 - 12.00

Grono Pedagogiczne

Kategoria: Strony
Opublikowano: wtorek, 21 luty 2017
Super User

mgr Wioletta Cieślik - dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz

mgr Edyta Tkacz- nauczyciel języka polskiego i doradztwa zawodowego

mgr Ewa Chorzępa - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. III, plastyki w kl. IV i VII oraz muzyki

Anna Szczyrbak - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. I i plastyki w kl. V i VI

mgr Magdalena Truszkowska - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego w kl. II, wych. świetlicy szkolnej

mgr Tadeusz Deptuła - nauczyciel przyrody i geografii

mgr Dorota Białek - nauczyciel matematyki, informatyki i techniki

mgr Kamila Łużna - nauczyciel oddziału przedszkolnego, wych. świetlicy szkolnej

mgr Przemysław Chorzępa- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sławomir Jasiński - nauczyciel historii

mgr Robert Wądrzyk - nauczyciel religii w kl. V - VIII

mgr Justyna Atrachimowicz - nauczyciel języka angielskiego w kl. IV, V i VI

mgr Adam Gruby - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Monika Ignaciuk - Borkowska - nauczyciel języka angielskiego w kl. 0 - III

mgr Jolanta Imiołek - nauczyciel chemii i fizyki 

mgr Alicja Jaworska - nauczyciel religii w kl. 0 - IV

mgr Włodzimierz Kaczuba - nauczyciel biologii

mgr Zbigniew Sośniak - nauczyciel WOS-u i EDB

mgr Aleksandra Suduł - nauczyciel języka angielskiego w kl. VII i VIII

 

Więcej artykułów…